@VIERMIEK PÅ YOUTUBE

Prenumerera och peppa de medverkande genom att ge en tumme upp!

Kolla in oss på Youtube!
tillbakablickar & PÅ GÅNG

2024

Verksamhetsbidrag och fortsatt verksamhet

Från 2024 har Viermie K verksamhetsstöd från Kultur i Norr (Region Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och region Jämtland Härjedalen). Årsstämma har hållits i februari, på fliken kontakt finns styrelsen, som fått några nya ansikten. Under Ubmejen Biejvieh/Samiska veckan i Umeå hölls ett samtal om den samiska kulturens förutsättningar och det 5:e samekulturpolitiska toppmötet gick av stapeln, se toppmötet i efterhand nedan.

The 5th Sami Culture Policy Summit (Youtube)

2023

Långsiktigheten tar form

Årets finansiering kom på plats en bit in på andra kvartalet. Men från 2024 har Viermie K en annan stabilitet tack vare beslut från Kultur i Norr (Region Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och region Jämtland Härjedalen) som beviljar verksamhetsbidrag med för tre år framåt. Bland höjdpunkterna 2023 finns mötet med samiska aktörer i Árviesjávrrie (Arvidsjaur), samarbetet med Sámiráđđi i arrangerandet av KulturSápmi i Anáris (Enare) i september och när vi deltog i Sveriges Kommuner och Regioners kulturmöte i Skellefteå i oktober. I november kom ett samarbete med Riksteatern på plats och vi bidrog med jojkare och paneler vid Scenkonstdagarna i Staare (Östersund). Dessutom har styrelsen har besvarat remisser, deltagit i samråd och fungerat som rådgivare.

2022

Organisation, rapport och gemensamma evenemang

Det första verksamhetsåret efter bildandet av Viermie K ekonomisk förening - ett steg viktigt på vägen mot en fast organisation. I februari släppte vi rapporten ”Villkoren för samisk kultur” som visar på ett underfinansierat kulturliv. I Váhtjer (Gällivare) i augusti är vi en del av KULTURSÁPMI:s program i samarbete med Sámiráđđi (Samerådet). Året avslutas med en samisk kulturutbudsdag, konsert med Mari Boine och det The 4th Sami Cultural Policy Summit på Södra teatern i Stuehkie (Stockholm).

Program utbudsdag och summit (PDF)
Detaljprogram summit (PDF in English)
The 4th Sami Policy Summit (Youtube)

2020 - 2021

Toppmöten, kartläggning och formalisering

Genom ett avtal med Kultur i Norr har Viermie K formaliserat nätverket och deltidsanställt en koordinator. På grund av covid-19 sändes möten digitalt med möjlighet till interaktivitet; ett kulturpolitiskt toppmöte och träffar i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) och i Staare (Östersund). Kartläggningen "Villkoren för samisk kultur" om de samiska kulturinstitutionernas situation och behov, samt förslag på åtgärder genomfördes. Viermie K ekonomisk förening bildades i december 2021, dessförinnan var Giron Sámi Teáhter genom sitt nationalscensprojekt hemvist för organisationen.

Summit 2021- det tredje kulturpolitiska toppmötet (PDF)
3rd Sami Culture Policy Summit (Youtube)

Debattartikel Östersundsposten 6 februari 2020

2019

Startskottet

Nätverket Viermie K grundades 2019 för att driva gemensamma frågor och bli en tydlig part för omvärlden. Initiativtagare var Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Stiftelsen Gaaltije, Såhkie – Umeå sameförening och Tjállegoahte. Kultur i Norr, kultursamverkan mellan regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen sköt till medel och beställde en kartläggning av det samiska kulturlivet, initiativet presenterades vid att möte i Staare (Östersund) i december.

1ST CULTURAL POLICY SUMMIT 2019
Sametinget, samiska kulturprofiler och andra möts i ett samtal om framtiden.
Inbjudan (PDF).
Folk och kultur invigning på Facebook (Tid: 18:55 - 27:57 Jörgen Stenberg, 27:57 - 37:09 Maja Bonta). Filmat program av Region Västerbotten