tillbakablickar & PÅ GÅNG

2022

Organisation, rapport och gemensamma evenemang

Det första verksamhetsåret efter bildandet av Viermie K ekonomisk förening - ett steg viktigt på vägen mot en fast organisation. I februari släppte vi rapporten ”Villkoren för samisk kultur” som visar på ett underfinansierat kulturliv. I Váhtjer (Gällivare) i augusti är vi en del av KULTURSÁPMI:s program i samarbete med Sámiráđđi (Samerådet). Året avslutas med en samisk kulturutbudsdag, konsert med Mari Boine och det The 4th Sami Cultural Policy Summit på Södra teatern i Stuehkie (Stockholm).

2020 - 2021

Toppmöten, kartläggning och formalisering

Genom ett avtal med Kultur i Norr har Viermie K formaliserat nätverket och deltidsanställt en koordinator. Vi arrangerade ett digitalt politiskt toppmöte och träffar i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) och i Staare (Östersund). På grund av covid-19 sändes alla möten digitalt med möjlighet till interaktivitet. Dessutom gjordes kartläggningen "Villkoren för samisk kultur" om de samiska kulturinstitutionernas situation och behov, samt förslag på åtgärder. Under tiden fram till att Viermie K ekonomisk förening bildades i december 2021 var Giron Sámi Teáhter genom sitt nationalscensprojekt hemvist för organisationen.

Summit 2021- det tredje kulturpolitiska toppmötet (PDF)

3rd Sami Culture Policy Summit (Youtube)

Folk och kultur - det andra kulturpolitiska toppmötet/summit 2020 

Debattartikel Östersundsposten 6 februari 2020

2019

Startskottet

Nätverket Viermie K grundades 2019 för att driva gemensamma frågor och bli en tydlig part för omvärlden. Initiativtagare var Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Stiftelsen Gaaltije, Såhkie – Umeå sameförening och Tjállegoahte. Kultur i Norr, kultursamverkan mellan regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen sköt till medel och beställde en kartläggning av det samiska kulturlivet, initiativet presenterades vid att möte i Staare (Östersund) i december.

KULTURPOLITISKA TOPPMÖTET 2019
Sametinget, samiska kulturprofiler och andra möts i ett samtal om framtiden.

Folk och kultur invigning på Facebook
Tid in i filmen: 18:55 - 27:57 Jörgen Stenberg, 27:57 - 37:09 Maja Bonta.

Filmat program av Region Västerbotten