VIERMIE K

MIJ - OM

Det här är vi

Viermie K är ett samiskt kulturpolitiskt nätverk. Vi arbetar för att stärka det professionella kulturlivet på Sápmis svenska sida.

Nätverket grundades 2019 av Aejlies, Giron Sámi Teáhter, Sameföreningen i Stockholm, Stiftelsen Gaaltije, Såhkie – Umeå sameförening och Tjállegoahte.

Syftet är att öka förståelsen och verka för att hela den samiska kulturella infrastrukturen stärks på lokal, regional och nationell nivå. Det gör vi genom samverkan med Sametinget i frågor om kulturpolitik, och genom att agera som en samtalspartner med aktörer inom både den samiska och svenska kulturvärlden.

Långsiktigt vill vi växa, därför arbetar vi vidare med frågan om hur vi kan öppna upp nätverket för andra samiska kulturinstitutioner och knyta till oss utövare som medlemmar.

Bildkonstverk med många färger
ORGANISATIONERNA

SOM GRUNDADE VIERMIE K

Lär känna oss!

Läs på svenska och engelska.

Logo Aejlies

Aejlies – Saemien Jarnge Dearnesne / Aejlies – Sámien guavdátje

Aejlies – Samiskt centrum i Dearna (Tärnaby), är en ny mångfacetterad institution som tar form bland fjällen. Aejlies är skapad av samer för samer. Kultur- och resurscentrumet utgår från samiska normer och är såväl en mötesplats, en arbetsplats, en kunskapsbas, ett konstboende, ett galleri och showroom och en kreativ nod med verkstäder. Här finns en helt ny ljudstudio och mötesrum.


Logo Gaaltije

Gaaltije - saemien museume

Gaaltije är ett sydsamiskt museum med butik i Staare (Östersund). Stiftelsen Gaaltije grundades 1984 med syftet att förvalta arvet efter Kvinnliga Missions Arbetares verksamhet vid Fjällgård i Hålland i Åre kommun. Gaaltije etablerades 1999 i Gamla Tullhuset i Staare och har utvecklats till ett kulturcentrum som erbjuder publika evenemang och utvecklar det samiska samhället genom projekt inom kultur-, språk- och näringslivsutveckling.

Logo Giron Sámi Teáhter

Giron Sámi Teáhter

Giron Sámi Teáhter är det samiska folkets teater. Rötterna finns i det oberoende teatersällskapet Dálvadis som turnerade flitigt i Europa och i Nord- och Sydamerika. Teatern har sitt hem i Giron (Kiruna). Den är i ständig rörelse med två till tre produktioner varje år för alla åldrar. Giron Sámi Teáhter samarbetar eller samproducerar ofta och anordnar workshops för utveckling av samisk kultur och språk i norra Sverige, i storstäderna och utomlands.

Logo Sameföreningen i Stockholm

Sameföreningen i Stockholm

Sameföreningen i Stockholm är en ideell organisation bildad 1947. Föreningen stödjer samer i stockholmsregionen att ta del av kulturyttringar inom samisk konst, kultur och språk. Sameföreningen skapar platser där samer får kan stärka sin identitet och finna tillhörighet. Många evenemang inom kultur, historia och politik genomförs även för allmänheten.

Logo Såhkie Umeå sameförening

Såhkie - Umeå sameförening

Såhkie är en medlemsorganisation i Ubmeje (Umeå) som sedan 1977 arbetar för att stärka den samiska kulturen lokalt och regionalt i Sápmi. Ubmejen Biejvieh – Samiska veckan som startade år 2000 är ett stort årligt evenemang. Såhkie driver även Tráhppie – samiskt kulturhus med café och butik. Tillsammans är det viktiga samlingspunkter och mötesplatser för samisk kultur.

Logo Tjállegoahte

Tjállegoahte - Författarcentrum Sápmi

Tjallegoahte finns i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk). Målet är att stärka den samiska litteraturen och göra det möjligt för fler att skriva, läsa och njuta av böcker och berättelser. Organisationen förmedlar författare, anordnar workshops och sprider kunskap om litteratur både i och utanför Sápmi.

Finansiärerna

SOM MÖJLIGGÖR VERKSAMHETEN

Kultur i Norr

De fyra nordligaste regionerna: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen bildar tillsammans Kultur i norr och finansierar vår verksamhet.

Logo Region Norrbotten
Logo Region Västerbotten
Logo Region Västernorrland
Logo Region Jämtland Härjedalen